SHOWS

UPCOMING SHOWS

               OFFILIATED III EXHIBITION

  Houston, TX         6:00pm        01/19/2019

                  TASTE OF HOUSTON

 Houston, TX         12:00pm       01/21/2019

  SEGUN PRYME SERIOUSLY UNSERIOUS

 Houston, TX         6:00pm         02/10/2019